Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Trăng Rằm


Hôm nay trăng đến chơi nhà
Trăng vào cửa sổ, trăng sa vào giường
Trăng vào tận tủ soi gương
Mặt gương phản lại trên tường đầy trăng
Gặp tôi trăng chẳng nói năng
Cái nhìn tỏa sáng trăng rằm hôm nay

15/6/1992

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét