Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Gặp em


Gặp em chưa được bao lâu
Mà sao anh thấy lòng giàu tình thương
Gặp em nay ở giữa đường
Gượng gùng e thẹn em lường được không
tai em và má ửng hồng
Quay đi nhìn lại nói không nên lời

"Mời anh vào nhà Giới chơi
Em ngồi chờ mãi bạn thời cũng mong"
Phải chăng lòng đã yêu lòng
Nên em muốn nói mà không thành lời
Nhìn nhau trao một nụ cười
Em ơi! Anh hiểu yêu người, người yêu
Nhìn ra bóng đã xế chiều
Mà anh còn muốn nói nhiều với em

Hà Nội, ngày 12/4/1968

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét