Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Thăm nán Nà Lừa


Nà Lừa lán mộc ở rừng sâu
Nứa phủ bao quanh quá đỉnh đầu
Đường vào gian khổ luồn trong núi
Bác Hồ đã sống thời gian lâu

Cháo bẹ rau măng Bác ở đây
Làm cho Cách mạng tiến từng ngày
Dành lại chính quyền trong tay giặc
Để rồi đất nước được dựng xây


Lo nhiều Bác mệt quá sức rồi
Tưởng rằng đi gặp Các Mác thôi
Ngờ đâu gặp được ông "tiên lão"
Mấy thang thuốc quý sức vãn hồi

Gian khổ luồn qua Bác vẫn cười
Tin rằng Cách mạng thắng mười mươi
Vì dân mà khổ Bác đâu ngại
Mong sao đất nước được đổi đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét