Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Gió buồn


Lâu rồi em chẳng đến đây
Gió buồn chẳng thổi nên cây phải dừng
Hôm nay em đến gió mừng
Kìa xem gió thổi rung từng ngọn cây
Trên trời có gió có mây
Còn anh đã có em đây chuyện trò.

            Xí nghiệp in 15, ngày 8/6/1991

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét